An Toàn Và An Ninh Hàng Hải

Bài học kinh nghiệm về việc thực tập bỏ tàu của thuyền viên. 
Ngày 17/12/2010, tại Quảng Ninh, Công ty đóng tàu Hạ Long (đơn vị thành viên của Tập đoàn Vinahin) đã tổ chức đặt ky đóng mới 2 tàu chở hàng 47.500...
Chưa có bài
Đăng ký nhận bản tin
X