Công ước Lao động Hàng hải (MLC 2006) sẽ có hiệu lực trong thời gian 12 tháng, vào tháng Tám năm 2013. Nó đã được phê chuẩn bởi 30 quốc gia thành viên, gần đây nhất là Nga và Philippines( 20/8/2012). Yêu cầu trọng tải ít nhất 33% tổng trọng tải trên thế giới cũng đã được vượt quá và hiện đang đứng ở mức dưới 60%.
Liên đoàn Lao động Giao thông vận tải quốc tế (ITF) và Liên đoàn Vận chuyển quốc tế (ISF) đã hoan nghênh tin tức trên, nhưng cũng cảnh báo rằng các chủ tàu sẽ cần phải đảm bảo họ đã sẵn sàng trước khi các tiêu chuẩn lao động toàn cầu mới có hiệu lực.

Một cách hiển nhiên là MLC sẽ phải chịu kiểm soát của các chính quyền cảng, trong đó chứa đựng tiềm năng cho việc kiểm tra chi tiết hơn nếu tàu được cho là không tuân thủ, và khả năng lưu giữ trong các trường hợp không tuân thủ là rất nghiêm trọng, hoặc trong trường hợp có tồn tại các nguy cơ.

Những lưu ý của ITF và ISF rằng MLC2006 đã được gọi là "trụ cột thứ tư" của các qui định hàng hải đang hiện hành khác, cùng với SOLAS, MARPOL và Công ước STCW, và như vậy có thể được thực thi nghiêm ngặt bởi chính quyền tàu treo cờ và chính quyền kiểm soát cảng PSC.

Dave Heindel, Chủ tịch bộ phận thuyền viên ITF đã nhận xét: "MLC - tuyên ngôn nhân quyền của thuyền viên là một thông điệp xác thực để thay đổi. Nó có tiềm năng để tạo ra một sự khác biệt thực sự cho tất cả các thuyền viên, bất kể quốc tịch hay. Quốc gia cờ của tàu mà họ phục vụ. Khi có hiệu lực nó sẽ là đỉnh cao của hơn 10 năm nỗ lực tập thể của các đối tác xã hội dân sự của ILO. Cuối cùng, chúng ta sẽ có “một cửa hàng để dừng chân” cho các tiêu chuẩn lao động mà chúng ta tự tin sẽ được thực sự thực hiện và thực thi trên toàn cầu. Nó có nghĩa là tất cả các thuyền viên sớm sẽ có thể tận hưởng sự bảo vệ toàn diện các quyền cơ bản của họ. Nó cũng có nghĩa là việc thuê mướn TV làm tốt sẽ áp dụng trên toàn ngành công nghiệp hàng hải để người sử dụng lao động có trách nhiệm, như ISF đã trình bày, không bị thiệt thòi bởi thiểu số vô trách nhiệm. "

Chủ tịch Ủy ban ISF về các vấn đề Lao động, Arthur Bowring, nhận xét: "được chúc mừng các Chính phủ phê duyệt MLC một cách nhanh chóng. Đây là một Công ước với một phạm vi rất rộng, kết hợp lao động và các yêu cầu an sinh xã hội, và do đó đòi hỏi phải nghiên cứu chi tiết và sửa đổi to lớn của pháp luật các quốc gia thành viên để mang lại cho nó có hiệu lực. Chúng tôi mong đợi nhiều quốc gia phê chuẩn Công ước trong năm tới, do đó khi có hiệu lực nó sẽ được hỗ trợ bằng cách thực thi thực sự trên toàn thế giới.

"Công ước này là kết quả của đàm phán ba bên trên một thời gian dài, điều đó có nghĩa rằng các tiêu chuẩn lao động mà chúng ta đều đã đồng ý có thể được hỗ trợ bởi các chính phủ, các chủ tàu và thuyền viên cho chúng ta một khuôn khổ thống nhất toàn cầu của các tiêu chuẩn lao động đúng đắn rằng đó là yêu cầu bắt buộc của cả hai phía chủ tàu và người đi biển, "Ông Bowring nói.

Một yếu tố quan trọng trong việc thực thi Công ước sẽ là vấn đề giấy chứng nhận lao động hàng hải của chính quyền cờ sau kiểm tra. Ngoài ra còn có một yêu cầu cho tàu là hoàn thành và duy trì trên một Tuyên bố Phù hợp Lao động Hàng hải DMLC

MLC đề cập đến một loạt các vấn đề, bao gồm các nghĩa vụ của các chủ tàu và công ty quản lý thuyền viên liên quan đến thỏa thuận hợp đồng, trách nhiệm của các công ty quản lý thuyền viên, giờ làm việc, sức khỏe và an toàn, nơi ăn nghỉ của TV, tiêu chuẩn phục vụ, và phúc lợi xã hội thuyền viên.

Theo quy trình ba bên của ILO, ITF và ISF chịu trách nhiệm đàm phán các văn bản của Công ước mới với các chính phủ, thay mặt của người sử dụng lao động hàng hải và tổ chức công đoàn của người đi biển, trước khi nó được thông qua vào năm 2006.

Ông Bowring lưu ý: "Đại đa số các công ty sẽ không có khó khăn trong việc tuân thủ các cốt lõi của Công ước, vì phần lớn có nguồn gốc từ các tiêu chuẩn ILO hàng hải và được chấp nhận như thực tiễn áp dụng tốt. Tuy nhiên, cơ chế thực hiện là mới, và nó sẽ rất quan trọng để tránh các vấn đề nảy sinh khi một số các yêu cầu chi tiết hơn được áp dụng và giải thích. Vì vậy, sẽ là điều quan trọng nhất cho tất cả các nhà khai thác tàu để đảm bảo rằng họ đã sẵn sàng. "

Ông Heindel đã kết luận: "Ngành công nghiệp hàng hải là một ngành đặc thù có khuôn khổ pháp lý toàn diện toàn cầu về các tiêu chuẩn lao động, mà được hỗ trợ bởi tất cả các bên. Trong khi sẽ có rất nhiều việc phải làm để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được thực thi đúng trong thời gian một năm nữa. Tôi nghĩ rằng đây là một thời điểm khi tất cả các bên liên quan có thể tin tưởng cho những gì đã được đạt được bằng việc thông qua các MLC 2006, và những lợi ích thực sự hữu ích mà nó sẽ mang lại cho các chủ tàu và các thuyền viên họ sử dụng. "

Tuyen Tran from Bureau Veritas

Cộng tác viên

(Nguồn www.marinelog.com)

Tham khảo :

1-    http://clbthuyentruong.com/vi/tin-tuc/phat-trien-nguon-nhan-luc/item/677-liệu-việt-nam-có-thể-là-quốc-gia-quyết-dịnh-hiệu-lực-sớm-công-uớc-lao-dộng-hàng-hải-mlc-2006

 

2-    http://www.marinelog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2822:maritime-labor-convention-to-enter-into-force-in-one-year&catid=1:latest-news&Itemid=195