Chiến dịch kiểm tra tăng cường (CIC)

của Paris MoU và Tokyo MoU về Ổn định chung của tàu biển

 

Nhiều tai nạn nghiêm trọng đã kích hoạt các chiến dịch kiểm tra tăng cường (CIC) ở các quốc gia có cảng lớn. CIC về Ổn định chung của Paris MOU và Tokyo MOU sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Các MOU khác như Biển Đen, Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Riyadh và Vina del Mar MoUs sẽ tham gia sáng kiến này, còn Caribe MOU, Cảnh sát biển Hoa Kỳ và AMSA có CIC hoặc các chiến dịch kiểm tra địa phương của riêng họ.

Chiến dịch kiểm tra tăng cường chung về Ổn định tàu biển do Paris và Tokyo MoUs xây dựng và được lên kế hoạch cho năm 2020, nhưng do đại dịch COVID-19 nên chiến dịch này đã bị hoãn lại một năm. Động cơ thúc đẩy CIC về ổn định tàu là do đã có một số tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ điều kiện chất hàng không đúng của tàu hoặc thiếu tài liệu về ổn định nguyên vẹn trên tàu.

Đã có một CIC tương tự của Paris MoU về ổn định tai nạn của của tàu chở dầu vào năm 2010, trong đó trọng tâm chính là các yêu cầu của IMO về ổn định đối với tàu chở dầu. Do đó, với CIC sắp tới, trọng tâm sẽ được đặt vào Sổ tay ổn định và tính ổn định tàu bằng phần mềm máy tính. Chiến dịch sẽ yêu cầu các sỹ quan Kiểm tra của Nhà nước có Cảng (PSCO) đánh giá xem Thuyền trưởng và các sỹ quan chịu trách nhiệm về xếp hàng có được huấn luyện tốt và thành thạo với các hệ thống có ở trên tàu hay không.

CIC sẽ được đưa vào các đợt kiểm tra PSC thường kỳ trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021. Trọng tâm của chủ đề đặc biệt này được đưa vào một danh sách kiểm tra bổ sung chung cho mọi PSCO.

Bất kỳ khiếm khuyết nào được phát hiện trong CIC về ổn định chung sẽ được báo cáo trong bản báo cáo kiểm tra của PSC cùng với Bộ luật PSC liên quan. Các mã khiếm khuyết liên quan đến CIC này có thể là như sau:

         01313 – Sổ tay về xếp / dỡ / bố trí hàng rời

         01316 - Thông tin về hàng hóa

         01317 – Nhật ký làm hàng

         01321 – Xác nhận Sổ tay hàng hóa

         01326 – Sổ tay thông tin về ổn định

         02102 - Kế hoạch Kiểm soát tai nạn

         02103 - Thông tin và công cụ tính ổn định / sức bền / tải trọng

         15150 - ISM

Xem xét những khiếm khuyết nêu trên, DNV giả định các mục của bảng câu hỏi (dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 8) mà PSCO sử dụng sẽ chủ yếu liên quan đến các vấn đề vận hành và việc làm quen với các vấn đề này của Thuyền trưởng và các sỹ quan. Trong quá trình kiểm tra, PSCO có thể yêu cầu trình bày và giải thích về việc tính toán ổn định cho chuyến đi hiện tại và các điều kiện ổn định có được phê duyệt không.

Cuối cùng, tất cả các khiếm khuyết liên quan đến ổn định hầu hết đều ảnh hưởng đến Hệ thống Quản lý An toàn (SMS) và có thể tạo ra một khiếm khuyến về ISM, đặc biệt là khi có nhiều khiếm khuyến hoặc có những lỗi lặp đi lặp lại. Do đó, đối với những khiếm khuyết được tìm thấy trong CIC này, sẽ có một mục cụ thể về ISM được đưa vào danh sách kiểm tra cuối cùng cho CIC.

Khuyến nghị với các tàu

         Kiểm tra xem tất cả các hệ thống tính toán ổn định cần thiết có được cài đặt trên tàu không, nêu có thì đã được phê duyệt hay chưa, nếu cần.

         Kiểm tra xem các tính toán về ổn định cho chuyến đi hiện tại của tàu đã thực sự được thực hiện chưa và có lập thành hồ sơ theo yêu cầu không.

         Đánh giá hiệu quả sự thành thạo của thuyền trưởng và sỹ quan chịu trách nhiệm làm hàng.

         Giúp thuyền bộ làm quen với với danh sách kiểm tra bổ sung khi nó được xuất bản.

Nguồn: DNV