Địa chỉ facebook chính thức của chi hội CLB thuyền trưởng Vũng Tàu 

 https://www.facebook.com/Vietnam-Master-Mariners-Club-Vung-Tau-983971961704829/