Ngày 14/11, Bộ GTVT đã có công văn gửi các Vụ: An toàn giao thông, Quản lý doanh nghiệp; các Cục: HHVN, ĐTNĐ Việt Nam; các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng; Công ty Cổ phần Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải (Vinacomin) về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, tình hình an toàn hàng hải có nhiều diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ tai nạn đâm va giữa tàu cá và tàu biển, giữa tàu biển với tàu biển... gây tổn thất về người, phương tiện và tài sản, điển hình là các vụ tai nạn ở Quảng Ngãi và Vũng Tàu trong các tháng 9, 10 và 11 năm 2013. Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải trong những tháng cuối năm 2013 và những năm tiếp theo, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn hàng hải; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa; Thông tư số 19/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.

Yêu cầu Cục HHVN khẩn trương tiến hành điều tra và tìm ra nguyên nhân các vụ tai nạn hàng hải, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn (nếu có). Rà soát, sắp xếp lại vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực vùng nước cảng biển Vũng Tàu, báo cáo Bộ trước ngày 30/11/2013. Đồng thời, chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải: Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai kiểm tra, giám sát nghiêm việc đón trả hoa tiêu tại khu vực, kiên quyết xử lý các cá nhân, đơn vị hoa tiêu có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảm đảm trật tự an toàn hàng hải nói chung và vi phạm về đón trả hoa tiêu dẫn tàu nói riêng. Triển khai việc ký kết chương trình phối hợp về bảo đảm trật tự an toàn hàng hải và đường thủy nội địa với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Chỉ đạo Vụ Quản lý doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 6962/VPCP-KTN ngày 20/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm cổ phần hóa Công ty Cổ phần Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu.

Yêu cầu các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải ra thông báo hàng hải kịp thời tại các khu vực xảy ra tai nạn, tổ chức thả báo hiệu hàng hải; triển khai công tác rà quét, tìm kiếm cứu nạn, trục vớt và đảm bảo hoạt động thông suốt của các tuyến luồng hàng hải. Chỉ đạo các công ty hoa tiêu trực thuộc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng hải, xử lý nghiêm các hoa tiêu vi phạm các quy định trong quá trình dẫn tàu.

Giao Vụ An toàn giao thông tổng hợp theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để báo cáo tại cuộc họp giao ban an toàn hàng hải, dự kiến tổ chức vàođầu tháng 12/2013.

Nguồn: mt.gov.vn