Có mặt  UV BCH : các Thuyền trưởng Kinh, Ty, Hải, Hồng, Dũng, Minh (Vtàu). Thành, Tuấn

 Khách mời : Thuyền trưởng Cường (CN Khoa HH Trường ĐHHH VN)

                     Hoài Niệm (kỹ sư máy tàu- tham gia đoàn đi Vtàu, góp vui ca hát)

Nội dung:

-          Báo cáo tóm tắt các hoạt động của CLB

-          Trao đổi về xuất khẩu thuyền viên

-          Trao đổi về lãnh đạo chi hội Vũng tàu

-          Trao đổi về chuẩn bị kỹ niệm 20 năm thành lập CLB 2018

-          Về phát triển CLB ở phía Bắc, khó khăn và quyết tâm của thuyền trưởng Cường.

Hội nghị đã trao đổi và đi đến biểu quyết thống nhất các vấn đề sau đây:

  1. BCH nhất trí với đề xuất của Chi hội Vũng tàu, Công nhận Thuyền trưởng Toàn (VietXô Petro)  làm Chi hội trưởng CLB TT VN Vũng tàu.
  2. Thống nhất bổ sung Thuyền trưởng Cường (Chủ nhiệm khoa Hàng hải thuộc Đại học Hàng hải VN) vào BCH CLB TT VN, với chức danh Phó Chủ tịch CLB,  phụ trách vận động thành lập Chi hội CLBTT VN phía bắc,
  3.  Nhằm vinh danh thuyền viên và tuyên truyền động viên thanh niên Vịêt nam tìm hiểu và tham gia  nghề đi biển, hội nghị thống nhất, năm nay tổ chức họp mặt CLB kỹ niệm thành lập CLB vào ngày 25 thánh 6, tức ngày thuyền viên theo quy định của IMO. Cuộc gặp mặt này tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chi hội Vũng tàu tài trợ.  

      Hội nghị kết thúc vào 1130.  

                                                                    Tp Vũng tàu ngày 25 tháng 2 năm 2017     

                                          Chủ tọa

                                          Tiếu Văn Kinh