http://clbthuyentruong.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/banner-top.2.thuyen_vien1gk-is-121.JPGlink
http://clbthuyentruong.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/banner-top.2.NGAY TV 25-6-2016gk-is-121.jpglink
http://clbthuyentruong.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/banner-top.2.hinh inmatechgk-is-121.jpglink
http://clbthuyentruong.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/banner-top.2.ECDISgk-is-121.jpglink

Tin sinh hoạt CLB

Câu lạc bộ giới thiệu

Thuyền Trưởng Và Nghiệp Vụ Quản Lý Tàu

Tàu container 14k TUE cặp cầu

Đây là màn hình thiết bị mô phỏng Transas đang mô phỏng điều động tàu contenơ 14.000 TUE vòng qua  Oakland để cặp cầu. Trên mô phỏng: gió 15 nơ thổi từ phía tây, thủy triều đang xuống chảy về phía bắc với tốc độ 1 nơ cùng với hoạt...

Read more

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải giành cho sĩ quan Boong

An Toàn Và An Ninh Hàng Hải

Tin tức trong ngành

Thực Hành Anh Ngữ Nghề Nghiệp

ANH NGỮ CHO SĨ QUAN MÁY - THỬ THI TRẮC NGHIỆM

ANH NGỮ CHO SĨ QUAN MÁY, THỬ THI TRẮC NGHIỆM  TT.Tiếu Văn Kinh sưu tầm và biên tập  ĐỌC HIỂU, TRẢ LỜI CÂU HỎI HOẶC CHỌN NHÓM TỪ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG CỦA CÂU HỎI BÀI 44 – (Passage 44) Đọc hiểu Passage 44 While carbon dioxide is used in some extinguishers as an inert propellant...

Read more

Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; tổ chức tuyển dụng và cung ứn…

DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG NGHỊ ĐỊNH Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải;  tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải ––––––––––––––––––––––––  CHÍNH PHỦ –––––––––––– Số:               /2016/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––    Hà Nội, ngày       tháng...

Read more

Biển và hải đảo

IMO Và Đăng Kiểm Việt Nam

Luật Hàng Hải Quốc Tế Và Việt Nam

Khoa Học Công Nghệ Và Bảo Vệ Môi Trường Biển

Con Người Và Biển Cả

Sức Khỏe, Đời Sống, Giải Trí

Login FormVideos


Cannot Connect to Youtube Server
Cannot Connect to Youtube Server

Cannot Connect to Youtube Server
Cannot Connect to Youtube Server

Cannot Connect to Youtube Server
 

Bình luận