http://clbthuyentruong.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/banner-top.2.thuyen_vien1gk-is-121.JPGlink
http://clbthuyentruong.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/banner-top.2.NGAY TV 25-6-2016gk-is-121.jpglink
http://clbthuyentruong.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/banner-top.2.hinh inmatechgk-is-121.jpglink
http://clbthuyentruong.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/banner-top.2.ECDISgk-is-121.jpglink

Tin sinh hoạt CLB

CHI HỘI CLB THUYỀN TRƯỞNG VN TP VŨNG TÀU

Địa chỉ facebook chính thức của chi hội CLB thuyền trưởng Vũng Tàu   https://www.facebook.com/Vietnam-Master-Mariners-Club-Vung-Tau-983971961704829/

Read more

Câu lạc bộ giới thiệu

Thuyền Trưởng Và Nghiệp Vụ Quản Lý Tàu

Hiểu thế nào về thay đổi vận đơn gốc: “Switch Bill of Lading”?

LS Võ Nhật Thăng, trọng tài viên VIAC LS Ngô Khắc Lễ Trả lời: Trong giao dịch thuê tàu và cho thuê tàu để vận chuyển hàng hóa, nhiều khi người thuê vận chuyển đưa ra điều kiện chủ tàu/người vận chuyển phải đồng ý thay đổi bộ vận...

Read more

Kiến thức và nghiệp vụ hàng hải giành cho sĩ quan Boong

An Toàn Và An Ninh Hàng Hải

Tin tức trong ngành

Thực Hành Anh Ngữ Nghề Nghiệp

Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Biển và hải đảo

IMO Và Đăng Kiểm Việt Nam

IMO GIẢI THÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊU THỤ DẦU NHIÊN LIỆU (24/04/2017)

             (Ngày 28/3/2017) Sự phát triển cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO, nhằm hỗ trợ thực hiện các yêu cầu bắt buộc áp dụng Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973, được sửa...

Read more

Luật Hàng Hải Quốc Tế Và Việt Nam

Khoa Học Công Nghệ Và Bảo Vệ Môi Trường Biển

Con Người Và Biển Cả

Sức Khỏe, Đời Sống, Giải Trí

Login FormVideos


Cannot Connect to Youtube Server
Cannot Connect to Youtube Server

Cannot Connect to Youtube Server
Cannot Connect to Youtube Server

Cannot Connect to Youtube Server
Cannot Connect to Youtube Server

Bình luận