Câu lạc bộ thuyền trưởng
BÀI PHÁT BIỂU NHÂN KỸ NIỆM 19 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CLB THUYỀN TRƯỞNG VIỆT NAM 6.9.1998 - 6.9.2017 (Phát biểu ngày 10.9.2017 tại Nhà hàng Biển nhớ) Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh      Chủ tịch CLB Thuyền trưởng VN           ...
BAN CHẤP HÀNH CLB THUYỀN TRƯỞNG VN GIẤY MỜI Kính gửi: Tất cả các vị Thuyền trưởng đã về hưu và đương chức. Kính mời tất...
Địa chỉ facebook chính thức của chi hội CLB thuyền trưởng Vũng Tàu   https://www.facebook.com/Vietnam-Master-Mariners-Club-Vung-Tau-983971961704829/
Thuyền trưởng và nghiệp vụ quản lý tàu
VAI TRÒ CỦA THUYỀN TRƯỞNG Tiếu Văn Kinh Từ xa xưa Thuyền trưởng là một danh hiệu cao quý mà bản thân tên gọi mang tính biểu tượng sâu sắc. Danh hiệu đó hàm chứa ý nghĩa truyền thống của nghề đi biển từ khi tổ tiên loài người vươn ra biển bằng...
LS Võ Nhật Thăng, trọng tài viên VIAC LS Ngô Khắc Lễ Trả lời: Trong giao dịch thuê tàu và cho thuê tàu để vận chuyển hàng hóa, nhiều khi người thuê vận chuyển đưa ra điều kiện chủ tàu/người vận chuyển phải đồng ý thay đổi bộ vận đơn (Bill of...
Trả lời: Trong điều kiện mua bán thương mại FOB thì "người mua sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng và chuyển giao quyền sở hữu cho người bán khi hàng đã được xếp lên khoang tàu". Vì thế người mua sẽ chịu trách nhiệm và rủi ro về hàng...
Trách nhiệm của người vận chuyển được xác định thế nào khi hàng chở trên boong ? LS Võ Nhật Thăng, trọng tài viên VIAC LS Ngô Khắc Lễ Trả lời: Theo thông lệ hàng hải quốc tế (Qui tắc Hague Visby) cũng như Bộ luật hàng hải Việt nam, đối với hàng...
“Điều khoản hai tàu đâm va cùng có lỗi của Gencon 94” nói lên điều gì? Tôi không hiểu rõ toàn bộ “Điều khoản hai tàu đâm va cùng có lỗi của Gencon 94” nói lên điều gì. Đặc biệt trong điều khoản này có...
Hiểu thế nào là vận đơn hoàn hảo (Clean B/L-Vận đơn sạch). Có nên dùng thư bảo đảm (Letter of Indemnity – LOI) để xin cấp vận đơn hoàn hảo hay không? Trả lời: Điều 27 của UCP 600 quy định: “ Ngân hàng sẽ chỉ chấp nhận chứng từ vận tải hoàn hảo....
Người giao hàng có quyền đòi bồi thường tổn thất hàng hóa khi hàng hóa được vận chuyển theo vận đơn đích danh hay không? Người giao hàng có quyền đòi bồi thường tổn thất hàng hóa khi hàng hóa được vận chuyển theo vận đơn...
Đăng ký nhận bản tin
X